TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÇIKTILARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

PÇ1. Tarih alanında ve tarihle ilgili sosyal bilimler alanında güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç-gereçlerini ve bilimsel yöntemlerle elde edilmiş akademik düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanma yetkinliğine sahiptir. Bunları mesleğinde ve araştırmalarında kullanabilir.

PÇ2. Tarih disipliniyle ilgili kavramları ve olguları sosyal bilimler yöntemlerini kullanarak eleştirel bir bakış açısıyla analiz eder, değerlendirir ve öneriler sunabilir.

PÇ3. Tarih metodolojisini kullanarak elde ettiği bilgiyi ve alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.

PÇ4. Tarih alanıyla ilgili henüz aydınlatılmamış problemleri saptayabilir ve çözüm üretebilir.

PÇ5. Tarih alanında farklı dönemlere ve farklı toplumlara dair konularda disiplinler arası çalışma yeteneğine sahiptir.

PÇ6. Alanıyla ilgili sorunların çözümünde ve alanıyla ilgili tüm çalışmalarda bireysel ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alır.

PÇ7. Sorumluluğu altında olan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını saptayabilir. İçerisinde bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik ve kültürel niteliklerini kavrar  ve bu niteliklere uygun öğrenme ve öğretme süreçlerini planlar ve uygular.

PÇ8. Tarih alanında kaynak dillerine hakim olur ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürebilecek dil bilgisine sahip olmayı hedefler.

PÇ9. Tarih alanında yaptığı tüm çalışmalarında etik ve bilimsel değerleri gözetir.

PÇ10. Alanında araştırma yapabilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

PÇ11. Alanında ve kişisel gelişiminde yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin