BÖLÜM ÖZGÖREV ve ÖNGÖRÜSÜ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Özgörev (Misyon)

 • Dünyayı tarihsel ve eleştirel bir bakış içerisinde anlama
  becerisini edinmiş ve bunun yanında dünyada, tarih alanındaki gelişmeleri
  takip edebilecek donanıma sahip nitelikli mezunlar vermek 
 • Bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin,
  özellikle yakın geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış
  açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, tarih
  perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince
  nesnel bakabilen bireyler yetiştirmek;
 • Aynı yöntem ve bakış açısı ile bütüncü bir yaklaşım çerçevesinde dünya
  tarihi ve bu çerçevede Türk tarihinin değişik safhalarını ve Türklerin
  yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim
  süreçlerini inceleyerek, insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum
  hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunmak;
 • Bugünün anlaşılması ve geleceğe dönük politikalar oluşturulup kararlar
  alınmasında, tarihi tecrübenin bilincine varılmasının sağlayacağı etki ve
  katkı ile tarih alanındaki bilgi birikiminin önemini kavratmak.

Öngörü (Vizyon)

Söz konusu bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunmak ve bu amaçla
araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Temel Değerler

 • Güvenlik, sağlık ve toplumun refahını üstün tutmak,
 • Bilimsel ve akademik etik kurallarına bağlı olmak,
 • Katılımcı ve paylaşımcı olmak,
 • Yenilikçi araştırmacılar olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin