TARİH BÖLÜMÜ HAKKINDA

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü 

Tarih Hakkında

Tarih “geçmiş” hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir disiplindir. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim yapılarını, düşünce tarzlarını, diğer insanlarla olan ilişkilerini, kültürlerini ve daha pek çok alanı inceleme konusu edinen bir disiplindir. Dünya tarihçiliğinde, özellikle son yıllardaki gelişmeler ile birlikte, tarihçilik mesleğinin ilgi alanları oldukça genişlemiştir. Örneğin artık tarihçiler, yalnızca savaşları veya siyasi mücadeleleri incelemek yerine geçmişteki insanların gündelik hayatlarını ve onların yaşadıkları dünyayı nasıl algıladıklarını da araştırma konusu edinmektedir.

Tarihçi Unvanı Hakkında

Tarihçi unvanı, yukarıda bahsedilen alanlarda çalışmak isteyen ilgili kişilerin Tarih lisansını tercih edip, malum alandan mezun olunca kazandıkları unvandır. Bunun dışında, farklı disiplinlerden mezun olan kişiler, tarih alanında yüksek lisans veya doktora yaparak da tarihçilik unvanını kazanabilirler.

Tarih Mezunlarının Çalışma Alanları Hakkında

Tarih lisansı veren bölümlerin öncelikli hedefi yüksek lisans ve doktoraya devam edecek akademisyen tarihçiler yetiştirmektir. Tarih lisans mezunları bunun dışında, Türkiye’deki ve dünyadaki arşivlerde uzman olarak çalışabilirler. Tarihçi unvanı alan kişiler öğretmenlik de yapabilirler. Tarih gibi dünyayı anlamada önemli bir katkıya sahip bir alanda lisans mezunu olan kişiler, kendilerini farklı alanlarda geliştirdikleri takdirde, tarih dışındaki alanlarda (sinema, edebiyat, gazetecilik, felsefe vb) yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Tarihçiler, çeşitli dergilerde ve gazetelerde ya da genel tabiriyle medyada da görev alabilirler. Tüm bunlara ek olarak turizm, ticaret, müzecilik ve bankacılık gibi çok farklı alanda görev alabilme şansına da sahiptirler.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Hakkında

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih bölümü 2004 yılında kurulmuş bir bölümdür. Bu durum bölüme bir dinamizm getirmektedir. Bölümümüzün amacı dünyayı tarihsel ve eleştirel bir bakış içerisinde anlama becerisini edinmiş ve bunun yanında dünyada, tarih alanındaki gelişmeleri takip edebilecek donanıma sahip nitelikli mezunlar vermektir. Bu amaçla bölümümüz, eskiçağdan günümüze kapsyacak şekilde Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu odaklı olarak geniş bir coğrafyanın tarihi konusunda dersler vermektedir. Bunların yanında tarih metodolojisi ve tarihçilik mesleği konusunda dersler de bölümümüzün programında önemli bir yere sahiptir. Buna ek olarak Osmanlı Türkçesi dersleri de bölümümüzde zorunludur. Bölümümüz, Osmanlı Türkçesi yanında diğer dillerin öğrenimini de desteklemektedir. Tüm bunların yanında bölüm öğrencilerimiz iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi alanlarda da gerek zorunlu gerekse seçmeli dersler alabilme şansına da sahiptirler.

Kadro

Bölümümüzde şu an için, 1 profesör, 2 doçent, 9 Dr. Öğretim Üyesi  mevcuttur. Bunun yanında halen başka üniversitelerde doktora yapmakta olan kadrolu 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin