TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM AMAÇLARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ÖA1 Öğrencileri, tarih alanında araştırma yapmak için gerekli olan temel akademik bilgi ve becerilerle (disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında nedensellik kurabilme, farklı açılardan düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma) donatmak.

ÖA2 Öğrencilerin aldıkları Tarih eğitimi sonucunda tarihsel olayları, olguları ve değişimi analitik bir bakış açısıyla ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilmelerini sağlamak.

ÖA3 Tarih alanında araştırma yaparken kullanılacak birincil kaynakların okunup analiz edilebilmesi için gerekli kuramsal ve dil donanımını sağlamak.

ÖA4 Öğrencilere, Tarih alanında temel İngilizce terminolojiye hakim olmaları için katkıda bulunmak.

ÖA5 Birincil ve ikincil kaynaklardan eleştirel yöntemle edindikleri tarihsel bilgiyi sözlü ve yazılı olarak ifade etmelerini sağlamak.

ÖA6 Öğrencilerin tarih araştırmaları yaparken hem teknolojiyi etkin biçimde kullanma, hem de grup halinde çalışma, sonuca varma ve bunu aktarma becerisini kazandırmak.

ÖA7 Öğrencilerin bölümde aldıkları eğitim sonucunda hem yerele hem ulusala hem de evrensele dair bilgi birikimi sağlayarak tarihle bugün arasındaki bağlantıyı kurabilmelerini sağlamak.

ÖA8 Öğrencilere, bölümümüzde aldıkları eğitim sonucunda mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak.

ÖA9 Öğrencilerin hem tarih alanında hem de kişisel gelişimlerinde ömür boyu öğrenmenin önemini algılamış ve bunu hayata geçiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin